Điều thú vị

Bí quyết có tên gọi “Ám ảnh”

Chiều, team gặp vấn đề với việc gọi Ajax bằng JQuery đến web service để lấy data trên PhoneGap. Nhóm bị vướng mấy ngày mới raise vấn đề.

Lên lầu 10, test … google … test … google gần nửa tiếng. Mớ lý thuyết về security model của mình trên browser bị lủng vì đụng phải một số trường hợp không giải thích được. Lúc chạy, lúc không chạy.

Câu nói cuối cùng cho Cường (HTML Lead): khi bế tắc một vấn đề, hãy biến nó thành nỗi ám ảnh và đừng bao giờ bỏ cuộc=> chắc chắn sẽ giải được.

Về nhà không chịu nổi, test lại thử “chân lý” của mình một lần nữa. Thành công và có thể hiểu được bản chất của bài toán.

Lặp lại, lặp lại, lặp lại một lần nữa: mọi bài toán đều có lời giải, chỉ cần biến nó thành một nỗi ám ảnh và đừng bao giờ bỏ cuộc!

One thought on “Bí quyết có tên gọi “Ám ảnh”

  1. Anonymous

    Like: “mọi bài toán đều có lời giải, chỉ cần biến nó thành một nỗi ám ảnh và đừng bao giờ bỏ cuộc!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: