Điều thú vị

Biết là gì?

Biết có nghĩa là:
+ Biết rằng cái mình biết chỉ là một phần trong vô vàn điều chưa biết.
+ Biết rằng trong chính cái mình đã biết vẫn có cái mình chưa biết
+ Biết giải thích cho người chưa biết về cái mình đã biết
+ Biết thừa nhận chỗ mình đang không biết để biết nhiều hơn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: