Điều thú vị

Suy nghĩ

Chết

Sáng nay chat với Thanh, cô bạn cũ hồi phổ thông. Nghe tin mấy đứa bạn học cùng khóa lớp 12 vừa qua đời. Bỗng dưng giật mình: phải chăng con người ta có số. Tự nhiên nghĩ loáng thoáng…

Sợ

Ai cũng có một nỗi sợ hãi. Nhưng mỗi người có những cách khác nhau để đối diện với nó. Có kẻ sợ quá hóa liều – có thể làm được những điều phi thường trong cơn thập tử nhất…