Điều thú vị

Veagle

Học

Học

Khá lâu mới quay lại chủ đề của Veagle. Mấy tuần vừa rồi mình phải làm khá nhiều, nên không viết tiếp được. Trong bài viết lần này, mình muốn chia sẻ cách mà mình học với các bạn.  Mình…