Điều thú vị

Nguyên lý suy ngẫm

Một nhóm giỏi không chỉ làm xong việc, họ còn nghĩ về câu hỏi làm như thế nào
và tại sao lại làm như thế. Họ phân tích lý do họ thành công hay thất bại. Họ
không cố gắng che giấu sai lầm, họ công khai chúng và rút ra bài học từ chúng.
Không ai sinh ra là hoàn hảo.

(XP-Explained)

2 thoughts on “Nguyên lý suy ngẫm

  1. Anonymous

    Anh nghĩ sửa lại theo cách sau sẽ “Việt” hơn. Em thấy đoạn sau thế nào?

    Một nhóm giỏi không chỉ làm xong việc của mình, họ còn nghĩ về cách làm công việc đó và tại sao họ lại làm theo cách đó. Họ phân tích lý do họ thành công hay thất bại. Họ không cố gắng che giấu sai lầm, họ công khai chúng và rút ra bài học từ chúng. Không ai sinh ra là hoàn hảo.

  2. Tran Dang Khoa

    Em nghĩ dịch vậy cũng hay. Tuy nhiên, nếu mình biến chữ “how” thành “cách làm”, thì nên dịch chữ “why” thành “nguyên nhân” hoặc “lý do” đọc sẽ thuận hơn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: