Điều thú vị
Đời người là những chuyến đi

Review sách 2017

Review sách 2017

Từ đầu năm đến giờ mình đọc khá nhiều sách. Có nhiều quyển hay, cũng có nhiều quyển mình không thích mấy. Giờ viết lại danh sách này để lưu lại vài cảm nhận. Đặc biệt cũng muốn chia sẻ…